İŞ PLANLAMASI POLİTİKASI

Borsamız iç ve dış paydaların gelişen teknolojiyle artan istek ve taleplerinin karşılanması, en az 4 yıllık mevcut durumunu da göz önüne alarak ilçenin ve ilin katma değerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu amaçla stratejik plan ve buna uygun iş planı oluşturur, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kalite yönetim sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi süreçlerini belirler etkinliğini sürekli iyileştirir. Bu amaçla yaptığı faaliyetleri iş planı izleme sistemine uygun olarak yıllık faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyuna sunar. Tarih: 24.07.2017
Hit: 4337