İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Borsamız; üyeleri için yerine getireceği hizmetleri eksiksiz ve stratejik planına uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu nedenle insan kaynaklarını yönetiminde;

• Personel alımlarında uygun işe, uygun ve yetkin personel seçmeyi,

• Mevcut ve yeni personelini en verimli şekilde değerlendirmeyi ve kurumsal bağlılığı sağlamayı,

• Personelin motivasyonu ve memnuniyetinin sürekli artırmayı,

• Performans yönetimi ile ve üstün performansı ödüllendirmeyi,

• Personelin kişisel ve mesleki ihtiyaçları doğrultusunda sürekli eğitimler düzenlemeyi,

• Personelinin özlük ve kişisel haklarının korumayı,

Temel ilke edinmiştir.Tarih: 26.04.2021
Hit: 8787