PERSONEL

  • Personel özlük ve sicil dosyalarını saklamak, ayrıca personelin terfii, sicil, izin, emeklilik, ve ayrılma gibi özlük işlerini takip etmek,

  • Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek,Tarih: 26.04.2013
Hit: 8832