STRATEJİK DÜŞÜNCE VE STRATEJİK YÖNETİM POLİTİKASI

Borsa gerçekleştireceği tüm faaliyet ve süreçleri stratejik düşünce çerçevesinde planlayan, uygulayan, izleyen ve değerlendiren bir kurumdur. Kurulu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkinliklerini ve faaliyetlerini sürekli gözden geçiren ve devamlılığının sağlayan ve yönetsel süreçleri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği yetkiler ile planlayan, ancak öngörüsel yaklaşımlarla kısa-orta-uzun vadede bunları gözden geçirerek geleceğe yönelik öngörüsel adımlar atılmış ve hedefler belirlenmiştir.Tarih: 24.07.2017
Hit: 4439